Beiðni um tímabundna undanþágu frá skólasókn

Leyfisbeiðni

Í 15. grein laga um grunnskóla nr. 91 frá 2008 segir:

„Sæki foreldrar skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess frá skólasókn í einstökum námsgreinum eða að öllu leyti er skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu telji hann til þess gildar ástæður. Foreldrar skulu þá sjá til þess að nemandinn vinni upp það sem hann kann að missa úr námi meðan á undanþágu stendur.“

Ofanritaður forráðamaður hefur kynnt sér og er samþykkur ofangreindum skilyrðum.

Staðfesting beiðni

Vinsamlega athugið að IP auðkenni tækis þess er sendir inn beiðnina, er skráð